Mzdy

Mzdy

Lynxie s.r.o. Vám ponúka bezproblémovú mzdovú evidenciu a spracovanie miezd. Ponúkame kompletné vedenie mzdovej agendy za 15 € mesačne za jedného zamestnanca.

Ako súčasť mzdovej agendy Vám vypracujeme:

  • samotný výpočet mzdy
  • vypracovanie a zasielanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • vypracovanie mesačných výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia (mzdové listy, sumarizácia miezd)
  • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
  • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov na daň za zamestnanca, zápočet rokov)